RPP Iwona Duda i Gabriela Masłowska kandydatkami PiS do Rady Polityki Pieniężnej

gabriela masłowska rpp

W artykule nie znajdziemy też informacji o prognozach innych agencji dotyczących Polski, np. Grudniowej autorstwa Moody’s, w której wieści się w Polsce recesję w całym 2023 r. (polska gospodarka ma się według Moody’s skurczyć w tym czasie o 0,2 proc.). Rada Polityki Pieniężnej jest organem powołanym w Polsce do kształtowania polityki monetarnej kraju zgodnie z art. 227 Konstytucji RP. RPP jest odpowiedzialna za podstawowe założenia polityki pieniężnej w Polsce i ponosi odpowiedzialność za realizację wcześniej przyjętych założeń.

Część stoi murem za prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim, który – z troski m.in. O bezrobocie – nie widzi przestrzeni dla dalszych wzrostów. Przypomnijmy, że po raz ostatni RPP podwyższyła stopy procentowe we wrześniu 2022 roku. Mieliśmy wówczas do czynienia z serią 11 z rzędu podwyżek, łącznie o 665 punktów bazowych do poziomu 6,75 proc.

Zaznaczyła, że popiera także rozwiązania, które będą służyć zwiększeniu zysków z tytułu zarządzania rezerwami walutowymi, w tym na przykład poprzez uwzględnienie instrumentów związanych z rynkiem akcji. Nie tylko Masłowska z wspominała o ewentualnych podwyżkach stóp procentowych w tym roku (choć zastrzegała, że tylko w razie negatywnych niespodzianek inflacyjnych). O zaostrzeniu polityki wypowiedziała się również Joanna Tyrowicz. „Najważniejsze jest budowanie u uczestników życia gospodarczego przekonania, że kiedy nadejdzie odpowiedni moment, RPP nie będzie się wahać i rozpocznie fazę łagodzenia polityki pieniężnej.

Członkini RPP wskazała też, że wpływ decyzji głównych banków centralnych na RPP jest złożony, a NBP prowadzi niezależną politykę pieniężną. “Trzeba pamiętać, że projekcja opiera się na założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP w jej całym horyzoncie. Wysoka niepewność co do perspektyw inflacji jest istotnym punktem odniesienia https://www.tradebot.online/token-tech-firm-securitize-podnosi-14-000-000-od-santander-mufg/ przy ocenie uwarunkowań polityki pieniężnej. Należy zatem brać pod uwagę nie tylko ścieżką centralną, ale także czynniki niepewności, których obecnie jest bardzo wiele” – wskazuje członkini RPP. W lutym wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) spadł do 2,8 proc. Zdaniem Iwony Dudy, członkini RPP, w marcu może obniżyć się do 2 proc.

  1. W niedawnej wypowiedzi zwracała uwagę na wciąż wysoką inflację bazową i inflację usług i podtrzymała swoje stanowisko, że stopy procentowe powinny być wyższe niż obecnie.
  2. Mieliśmy wówczas do czynienia z serią 11 z rzędu podwyżek, łącznie o 665 punktów bazowych do poziomu 6,75 proc.
  3. Jednocześnie naszym zdaniem bieżące zaskoczenia inflacyjne (w dół) redukują ryzyko podwyżek stóp, o którym wspominają niektórzy członkowie Rady” – skomentowali ekonomiści Alior Banku.
  4. O bezrobocie – nie widzi przestrzeni dla dalszych wzrostów.
  5. Gremium najprawdopodobniej po raz kolejny zdecyduje o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Dr Gabriela Masłowska, której sześcioletnia kadencja w RPP rozpoczęła się 7 października 2022 r. (wcześniej przez z górą dwie dekady zasiadała w Sejmie, reprezentując Ligę Polskich Rodzin, Ruch Ludowo-Narodowy oraz Prawo i Sprawiedliwość) w najnowszym wpisie na stronach Radia Maryja wskazuje, że presja inflacyjna w Polsce stopniowo się zmniejsza. Jej zdaniem inflacja producencka (PPI) szczyt minęła już kilka miesięcy temu, w połowie 2022 r., a oczekiwania inflacyjne „krok po kroku” spadają, choć proces ten „nie jest jednak jeszcze zaawansowany”. Gabriela Masłowska to nowa członkini RPP, której kandydaturę zgłosił PiS, znajduje się w tej drugiej grupie.

RPP już nie chce obniżać stóp procentowych

Jej zdaniem przestrzeń do ich obniżki „ma szansę pojawić się w 2024 roku lub ewentualnie być może pod koniec 2023 roku”, przy czym przy wyborze optymalnego momentu do tego „należy kierować się elastycznością”. Wskazała, że kluczowe znaczenie ma dobór odpowiedniej strategii. Pierwsza z nich polegałaby na tym, aby “radykalnie podnosić stopy procentowe i czynić to w taki sposób, aby stosunkowo szybko podstawowa stopa NBP była wyższa od inflacji”. Na początku marca RPP zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie 5,75 proc. To piąta taka decyzja z rzędu i była powszechnie oczekiwana przez ekonomistów. Wskazał, na ostatni spadek inflacji wpływ miały tzw.

Masłowska popiera także rozwiązania, które będą służyć zwiększeniu zysków z tytułu zarządzania rezerwami walutowymi, w tym na przykład poprzez uwzględnienie instrumentów związanych z rynkiem akcji. Gabriela Masłowska w październiku zmieniła salę sejmową na gabinet w NBP. Nowa członkini RPP na łamach Radia Maryja szerzej przedstawiła swoje poglądy na temat inflacji i sposobów jej zwalczenia. Wskazała dwie drogi i wybrała tę, która walkę z drożyzną wydłuży, choć ma być mniej dotkliwa dla obywateli. Ekonomistka opowiedziała się też za stosowaniem instrumentów niestandardowych, w tym np. Jak zaznaczyła, podobne rozwiązania odgrywają coraz większą rolę w innych krajach.

gabriela masłowska rpp

Optymizmu odnośnie do sytuacji w polskim przemyśle brakuje tymczasem u autorów badania, którzy w tytule komentarza do najnowszych danych donoszą o „kurczeniu się” polskiego przemysłu. Gabriela Masłowska to z kolei wieloletnia Fidelity Digital Assets w celu zapewnienia opieki nad Funduszem Rentowności Instrumentów Pochodnych Bitcoin posłanka. Nie inaczej jest w tej kadencji parlamentu – Gabriela Masłowska jest członkinią Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a zarazem zastępczynią przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

Spór wokół Adama Glapińskiego. Jest oficjalne stanowisko NBP

Masłowska poinformowała, że w ostatnich dniach spotyka się z opiniami inwestorów, którzy zastanawiają się, czy nie wycofać się z polskiej gospodarki ze względu na sytuację wokół NBP. Gabriela Masłowska odnosi się także do styczniowego komunikatu agencji Fitch (utrzymano w nim ocenę ratingową Polski), przy czym nie wyklucza wzrostu ratingu „po jakimś czasie” – m.in. Ze względu na „niski dług publiczny w porównaniu z krajami o podobnym ratingu”. – W grudniu polski sektor wytwórczy ponownie się skurczył, kończąc rok w recesji. Firmy, co zrozumiałe, w obliczu dalszego spadku popytu i produkcji, przy ogólnie niepewnych i nieprzewidywalnych warunkach rynkowych, kontynuowały optymalizację swoich zasobów, dokonując nawet kolejnych redukcji zarówno zakupów, jak i zatrudnienia – tak Paul Smith, ekonomista S&P Global Market Intelligence, komentował najnowsze, styczniowe dane o PMI dla Polski. O tym, że na początku tego okresu, czyli w 2018 r., dolar kosztował ok. 3,4 zł, a niespełna pięć lat później był znacznie słabszy (przebił na krótko pułap 5 zł) dr Masłowska czytelnikom portalu Radia Maryja nie wspomina.

gabriela masłowska rpp

Nie wiadomo natomiast jak ukształtują się regulowane ceny energii nośników energii od lipca – tłumaczy Masłowska. Pytana o wpływ decyzji głównych banków centralnych na działania RPP Masłowska wskazuje, że zawsze trzeba analizować szeroki zestaw informacji krajowych i zagranicznych dotyczących uwarunkowań polityki pieniężnej NBP. W jej artykule znalazło się natomiast odniesienie do ostatnich wskazań PMI dla polskiego przemysłu, które wzrosły drugi raz z rzędu, co „należy przyjąć z zadowoleniem”. „Stwarza to szansę na to, że polska gospodarka w 2023 roku znów wykaże znaczną odporność i nie dojdzie w tym roku do znacznego wzrostu bezrobocia” – tak dr Masłowska komentuje dane, z których wynika, że polski sektor przemysłowy pozostaje ósmy miesiąc z rzędu poniżej neutralnego progu 50 pkt. Z drugiej jednak strony, jak dowiadujemy się z lektury artykułu, w przypadku amerykańskiej Rezerwy Federalnej, jak i Europejskiego Banku Centralnego, cykl podnoszenia stóp procentowych zaczął się później niż np.

Członek RPP: pierwsza reduta zdobyta, batalia z inflacją trwa

Zdaniem Masłowskiej jest jeszcze pewna przestrzeń do aprecjacji złotego, którą można byłoby tolerować. W 1997 została wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, a w 1998 objęła funkcję prezesa Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Lublinie. Główna stopa procentowa NBP pozostaje nieruchoma od września 2022 r. Inflacja natomiast utrzymuje się w Polsce powyżej celu, a nawet tzw. Zarówno bieżący, jak i wyprzedzający wskaźnik pozostają bowiem na sporych minusach, co oznacza, że przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi jest w polskim społeczeństwie przytłaczająca – zarówno w odniesieniu do obecnej, jak i prognozowanej sytuacji.

Polskie firmy zachowują ostrożny optymizm. NBP przedstawia diagnozę

Także ona jednak, choć oczywiście jest niższa od inflacji CPI, od dawna wielokrotnie przekracza cel inflacyjny NBP, wyznaczony na 2,5 proc. Ostatnie 18 miesięcy to jej nieprzerwany marsz w górę – z 3,5 proc. Ten poziom nazywa dr Masłowska „stosunkowo wysokim” i przyznaje, że stan ten napawa ją „pewnym niepokojem”. Zdaniem nowego członka RPP do kresu zaostrzania polityki pieniężnej zbliżają się także inne banki centralne. Dr Masłowska zwraca uwagę na szósty z rzędu spadek CPI w USA oraz pierwszy od maja 2022 r. “Z drugiej jednak strony realne koszty dochodzenia do celu inflacyjnego byłyby prawdopodobnie niższe” — dodała.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *